Շարժիչը միանում է սիզամարգահնձիչի սայրով

Մեր խոտհնձիչներում մենք ունենք երկու առանձին համակարգ՝ շարժիչ և կտրող համակարգ:

Շարժման համակարգը լիովին էլեկտրական է, սնուցվում է կամ մարտկոցից կամ գեներատորի կողմից արտադրվող էլեկտրաէներգիայի միջոցով, գործում է ինքնուրույն կամ համատեղ: Այն չի հիմնվում շարժիչից մեխանիկական փոխանցման վրա:

Ինչ վերաբերում է կտրող համակարգին, ապա շարժիչի ելքային լիսեռը ուղղակիորեն կապված է սայրերի հետ: Բացի այդ, մեր բոլոր խոտհնձիչներն ունեն ինքնագեներացնող գործառույթ: Շարժիչի ելքային լիսեռի վրա ամրացված է ճախարակ, որը շարժում է գեներատորը գոտիով: Այս կարգավորումը թույլ է տալիս միաժամանակ խոտ կտրել և էլեկտրաէներգիա արտադրել՝ ապահովելով երկարատև անխափան շահագործում:

Նմանատիպ գրառումներ